NIKOLA Škalabrin

NIKOLA Škalabrin
Ukupno: 4
2

Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Osijek : Pravni fakultet, 2000. (Đakovo : Tipografija). -
2-74 ŠKA p
3

Đakovo : Katolički Bogoslovni fakultet, 2008. -
2-7 ŠKA v
4

Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Đakovu : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni Fakultet, 1995. -
2-555 ŠKA ž
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.