ANSELM Grün

ANSELM Grün
Rođenje: 14.01.1945.
Ukupno: 61
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 146)
27-167 GRU p
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Sakramenti)
2-54 GRU b
4

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
27-27 GRU b
6

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
2-582 GRU d
Brodsko Vinogorje : Župa Uznesenja BDM, 2006. (Zagreb : Denona). -
(Putevi odrasle vjereza duhovnost svakodnevice ; knj. 25)
2-534.3 GRU d
8

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. -
2-58-2 GRU d
9

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
821.112.2 GRU d
10

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 132)
2-583 GRU d
11

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 144)
2-584 GRU d
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Sakramenti)
2-56 GRU e
13

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2017. (Čakovec : Zrinski). -
(Metanoja ; 212)
2-58-2 GRU g
14

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Sakramenti)
2-54 GRU i
15

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2009. (Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina). -
(Metanoja ; 182)
27-56 GRU j
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
2-58-2 GRU k-ako
18

Ćokovac : Benediktinska udruga Nard, 2002. (Zadar : Plantak graf & Wa graf). -
2-583 GRU k
19

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Sakramenti)
2-558 GRU k
20

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 140)
2-582 GRU k
21

Zagreb : Teovizija, 2008. ([s. l. : s. n.]). -
(Biblioteka Duhovna misao; ; knj. 58)
2-582 GRU lj
22

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
2-582 GRU m
23

Zagreb : Teovizija, 2012. -
(Biblioteka Svjedočenja ; knj. 43)
2-58-2 GRU m
24

Zagreb : Teovizija, 2008. -
(Biblioteka Teološka meditacija ; knj. 13)
2-534.3 GRU m-sam-2.izd
25

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2004. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 152)
2-534.3 GRU m
26

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
2-58-2 GRU n
Zagreb : Teovizija, 2008. -
(Biblioteka Teološke meditacije ; knj. 24)
2-582 GRU n-apu
Zagreb : Teovizija, 2008. ([s. l. : s. n.]). -
(Biblioteka Duhovna misao; ; knj. 57)
2-582 GRU n-ada
29

Zagreb : Teovizija, 2012. -
(Biblioteka Svjedočenja ; knj. 41)
2-582 GRU o
30

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2010. (Osijek : nipOS). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 596)
2-54 GRU p
31

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Sakramenti)
2-558 GRU p
32

Brodsko Vinogorje : Župa Uznesenja BDM, 2006. ([Zagreb] : Denona). -
(Putevi odrasle vjereza duhovnost svakodnevice ; knj. 24)
2-582 GRU p-pre
34

Zagreb : Teovizija, 2008. ([Zagreb] : Tiskara Domagoj). -
(Biblioteka Teološke meditacije ; knj. 27)
2-585 GRU p-us
35

Zagreb : Teovizija, 2001. ([Zagreb] : Kerschoffset). -
(Teološka meditacija ; knj. 8)
2-584 GRU p-ut
36

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. -
(Metanoja ; 148)
27-31 GRU s
37

Zagreb : Teovizija, 2008. -
(Teološka meditacija ; knj. 9)
2-582 GRU s
38

Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2006. (Ljubljana : Euroadria). -
(Biblioteka Izazovi / Nakladni zavod Globus, Zagreb ; 3)
159.9 GRU s
39

Brodsko Vinogorje : Župa Uznesenja BDM, 2006. (Slavonski Brod : Magnum). -
(Putevi odrasle vjereza duhovnost svakodnevice ; knj. 11)
2-534.3 GRU s
40

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2004. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Likovi ; 24)
27-36Benedictus,sanctus GRU s
Zagreb : Teovizija, 2009. -
(Biblioteka Duhovna misao ; knj. 33)
2-582 GRU t
44

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Metanoja ; 209)
27-56 GRU v
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011. (Čakovec : Zrinski). -
(Metanoja ; 189)
159.9 GRU v
46

Zagreb : Teovizija, 2008. ([s. l. : s. n.]). -
(Biblioteka Duhovna misao; ; knj. 59)
2-582 GRU v
48

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
2-584 GRU v-odi
49

Zagreb : Teovizija, 2011. -
(Biblioteka Svjedočenja / Teovizija, Zagreb ; knj. 18)
BS GRU ž-1.izd
50

Zagreb : Teovizija, 2011. -
(Biblioteka Svjedočenja / Teovizija, Zagreb ; knj. 18)
2-582 GRU ž
51

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Sakramenti)
2-555 GRU ž
52

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. -
82-97 GRU ž
53

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2004. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 153)
2-584 GRU ž
54

Zagreb : Teovizija, 2008. ([Zagreb] : Tiskara Domagoj). -
(Biblioteka Teološka meditacija ; knj. 12)
2-187 GRU ž-2.izd
Zagreb : Teovizija, 2009. (Sesvete : Grafocentar). -
(Biblioteka Svjedočenja / Teovizija, Zagreb ; knj. 27)
2-582 GRU č-ime
57

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 132)
2-584 GRU d-uho
58

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Sakramenti)
2-558 GRU s
59

Zagreb : Teovizija, 2008. -
(Teološke meditacije ; knj. 22)
2-54 GRU t
60

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2015. -
(Metanoja ; 204)
2-58-2 GRU t
61

Zagreb : Teovizija ; 2003. ([Zagreb] : Tiskara Domagoj). -
(Biblioteka Teološka meditacija ; knj. 12)
2-187 GRU ž-1.izd
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.