ŽIVAN Bezić

ŽIVAN Bezić
Ukupno: 19
1

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1996. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 107)
37 BEZ b
3

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 281)
17 BEZ e
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1994. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 184)
2-42 BEZ i
5

Mostar : Crkva na kamenu ; 1986. -
(Biblioteka Crkve na kamenu)
2-585 BEZ k
6

Split : Franjevačka pastoralna biblioteka, 1968. -
2-585 BEZ k-2.izd
7

Split : Crkva u svijetu ; 1973. -
(Biblioteka Crkve u svijetu ; knj. 3)
2-585 BEZ k-3.izd
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2003. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 419)
272 BEZ n
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2004. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 480)
821.163.42 BEZ o
10


3

11


2

Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1983. (Đakovo : Tipografija). -
2-46 BEZ p
12


1

Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1982. (Đakovo : Tipografija). -
2-46 BEZ p
13

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2002. (Osijek : V-M). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 102)
159.9 BEZ r-3.izd
14

Đakovo : Biskupski ordinarijat ; 1994. (Osijek : V-M). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 102)
159.9 BEZ r-2.izd
15

Makarska : Služba Božja ; 1979. -
(Biblioteka Službe Božje ; knj. 9)
2-5 BEZ s
16

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda ; 1973. -
27-722 BEZ t
17

Split : vlast. nakl., 1976. ([Split : ˝Slobodna Dalmacija˝]). -
821.163.42 BEZ u
18

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1996. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 116)
37 BEZ z
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1998. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 352)
27-523 BEZ z
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.