VIKTOR EMIL Frankl

VIKTOR EMIL Frankl
Rođenje: 1905
Ukupno: 11
1

Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca, 2001. -
(Biblioteka Oko 3 ujutro)
159.9 FRA ž
5

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1990. -
(Priručnici : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 25)
159.9 FRA l
6

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1993. -
(Priručnici : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 25)
159.9 FRA l-2.izd
9

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2007. (Osijek : Grafika). -
(Knjižnica U pravi trenutak)
159.9 FRA v
10

Zagreb : K. Prendivoj ; 1978. -
(Biblioteka Oko 3 ujutro / K. Prendivoj)
159.9 FRA z
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.