VOJKO Devetak

VOJKO Devetak
Ukupno: 4
1

Đakovački selci : Župski ured ; 1984. -
(Knjižnica U pravi trenutak)
2-18 DEV j-ja
2

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1995. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 279)
2-18 DEV j
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1974. -
(Priručnici : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 11)
2-56 DEV n
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1995. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 278)
173 DEV s
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.