Banner
Biskupijska knji˛nica Vara˛din

JOSEPH ADAM Lortz

JOSEPH ADAM Lortz
Rođenje: 1887 Wikipedia
Smrt: 1975
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.