FABIJAN Veraja

FABIJAN Veraja
Ukupno: 6
2

Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, 2008. (Rim : Tipolitografija). -
(Collectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe ; 7)
27-523 VER k
4

Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; Split : Crkva u svijetu ; 2014. -
(Zajednička izdanja / Crkva u svijetu ; 34)(Collectanea Croatico -hieronymiana de Urbe ; n. 13)
27-722Moscatello,N. VER n
5

Split : Crkva u svijetu ; Rim : Hrvatski povijesni institut, 2013. (Split : Dalmacijapapir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 37)
2-46 VER p
6

Split : Crkva u svijetu, 2006. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 20)
27-722Jerković,R. VER s
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.