Blaise Pascal

Blaise Pascal
Rođen: 19.06.1623.
(FRA)
Umro: 19.08.1662.
Ukupno: 2
Paris : Librairie Garnier Freres ; 1925. -
(Classiques Garnier). -
6a-I-III-17
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.