IMMANUEL Kant

IMMANUEL Kant
Rođenje: 22.04.1724.
(KÖNIGSBERG)
Smrt: 12.02.1804.
Ukupno: 14
2

Beograd : Beogradski izdavaèko grafièki zavod, 1990. -
(Filozofska biblioteka. Velika filozofska biblioteka)
17 KAN k
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.