Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Teodor Wikerhauser

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Laparotomije (koeliotomije)
Godina: 1895. Broj: 11 str. 201 -205
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Laparotomije na kiruržkom odjelu bolnica milosrdnih sestara u Zagrebu, od svibnja do listopada 1895.
Godina: 1896. Broj: 1 str. 2 -8
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Laparotomije (Svršetak)
Godina: 1896. Broj: 3 str. 61 -68
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kiruržka kazuistika
Godina: 1897. Broj: 1 str. 9 -12
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Chiruržka kazuistika
Godina: 1897. Broj: 8 str. 261 -264
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Chiruržka kazuistika
Godina: 1897. Broj: 11 str. 365 -368
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Chiruržka kazuistika
Godina: 1898. Broj: 2 str. 36 -39
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Tuberculoma coeci; exstirpatio c. resectione intestini
Godina: 1898. Broj: 9 str. 300 -301
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O opicystotomiji
Godina: 1899. Broj: 4 str. 109 -113
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Josip Fon
Godina: 1899. Broj: 6 str. 200 -201
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Operacije Schleichovom analgezijom
Godina: 1899. Broj: 8 str. 251 -254
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Murphy-bouton kod resekcija crieva
Godina: 1900. Broj: 4 str. 105 -108
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kazuistični prinosi chirurgiji mjehura
Godina: 1900. Broj: 5 str. 149 -151
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Struma baseos linguae
Godina: 1900. Broj: 6 str. 200 -201
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dva slučaja ˝penetrirajućega˝ želudčanoga čira u stienke trbuha
Godina: 1900. Broj: 7 str. 237 -239
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - ˝Pneumatosis cystoides intestinorum hominis˝ Hahn
Godina: 1900. Broj: 8 str. 275 -278
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Eduard Albert
Godina: 1900. Broj: 10 str. 369 -370
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prinosi chirurgiji crieva
Godina: 1901. Broj: 4 str. 116 -118
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Chiruržka kazuistika
Godina: 1902. Broj: 2 str. 37 -43
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dva slučaja ileusa
Godina: 1902. Broj: 7 str. 249 -253
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dr. Ivan Kosirnik
Godina: 1924. Broj: 7 str. 218 -220