Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Dragutin Mašek

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Syphilis maligna (Rupia varioliformis)
Godina: 1896. Broj: 12 str. 293 -295
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum
Godina: 1901. Broj: 1 str. 14 -18
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Moriz Kaposi
Godina: 1902. Broj: 4 str. 148 -149
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - VIII. kongres njemačkoga dermatoložkoga družtva u Sarajevu od 21.-23. rujna 1903. (Svršetak)
Godina: 1903. Broj: 11 str. 365 -370
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj aktinomykoma pazuha s kliničkog i bakterioložkog gledišta
Godina: 1904. Broj: 2 str. 57 -60
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kazuistika
Godina: 1912. Broj: 4 str. 129 -131
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Računa Zbora liječnika kraljevina Hrvatske i Slavonije u Zagrebu za god. 1914.
Godina: 1916. Broj: 1 str. 14 -16
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dva slučaja strijelne ozlede larinksa
Godina: 1916. Broj: 5 str. 141 -145
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Albert Neisser
Godina: 1916. Broj: 8 str. 263 -263
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog ratnom sifilisu
Godina: 1917. Broj: 5 str. 200 -201
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nekrolozi: Dr. Gjuro Butorac
Godina: 1920. Broj: 11 str. 581 -582
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sifilis u oto-rino-laringologiji
Godina: 1920. Broj: 6-07 str. 274 -279
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Opseg i važnost oto-rino-laringologije
Godina: 1922. Broj: 1 str. 1 -6
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dr. Gjuro Catti
Godina: 1923. Broj: 12 str. 503 -506
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Skrb za djecu sa poremećenim govorom i njenom značenju u našoj zemlji
Godina: 1925. Broj: 10 str. 657 -658
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Strani predmeti u ždrijelu, grkljanu, dušniku i jednjaku
Godina: 1926. Broj: 4 str. 177 -186
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Komplikacije stranih predmeta u jednjaku za vrijeme prvih pet godina rada otolaringološke klinike u Zagrebu
Godina: 1926. Broj: 10 str. 673 -693
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Strani predmeti u ždrijelu, grkljanu, dušniku i jednjaku
Godina: 1926. Broj: 15 str. 1 -2
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje korozije ezofagusa trajnom sondom
Godina: 1931. Broj: 12 str. 985 -989
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nekoliko priloga dijagnozi malignih tumora u gornjim respiracijonim putevima
Godina: 1933. Broj: 10 str. 532 -535
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naši pokojnici: Dr. Marijan Marik
Godina: 1921. Broj: 4 str. 94 -94