Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Makso Grossmann

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Novije činjenice o malariji
Godina: 1919. Broj: 4 str. 145 -149
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O preporodu kinina
Godina: 1923. Broj: 8 str. 298 -304
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Insulin
Godina: 1924. Broj: 4 str. 138 -146
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinische Studien zur Frage des Diabetes insipidus
Godina: 1924. Broj: 10 str. 435 -444
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Die Proteinkörpertherapie des Diabetes mellitus
Godina: 1924. Broj: 10 str. 444 -459
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Djelovanje kamfora i heksetona na životinjsko i ljudsko srce
Godina: 1925. Broj: 5 str. 255 -259
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kinin kao sredstvo funkcijonalne diagnostike jetara (ujedno prilog k Widalovoj hemoklazičnoj probi)
Godina: 1925. Broj: 10 str. 646 -654
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - La Trinitrine (Etude pharmacolgique et clinique)
Godina: 1925. Broj: 11 str. 722 -725
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nekoliko problema teorije i prakse šećerne bolesti
Godina: 1930. Broj: 8 str. 362 -366
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razvitak dijagnostike i terapije sraštenja srca s osrdačjem
Godina: 1930. Broj: 9 str. 424 -428
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Patofiziološki problemi sraštenja srca s osrdačjem
Godina: 1931. Broj: 10 str. 842 -851
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Esencijalna hipertonija
Godina: 1937. Broj: 7 str. 311 -316
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O protaminskom inzulinu
Godina: 1938. Broj: 8 str. 487 -489
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kava kao lijek
Godina: 1938. Broj: 10 str. 606 -610
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - H.H. Meyer
Godina: 1940. Broj: 2 str. 117 -117
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Književnost
Godina: 1940. Broj: 6 str. 324 -325
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Edemska bolest
Godina: 1946. Broj: 1-02 str. 20 -23