Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Mihajlo Pražić

Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - San
Godina: 1941. Broj: 3 str. 65 -68
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Socioloki elementi problema pobaaja
Godina: 1936. Broj: 7 str. 304 -309
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Gingvitis gonorrhoica
Godina: 1938. Broj: 10 str. 618 -619
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Neuspjesi u terapiji sa penicilinom
Godina: 1948. Broj: 10 str. 365 -369
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Primjena A vitamina u lijeenju nagluhosti
Godina: 1953. Broj: 5-06 str. 168 -172
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Rehabilitacija sluha sa slunim amplifikacionim aparatima
Godina: 1953. Broj: 9-10 str. 265 -272
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Audioloki aspekti nagluhosti
Godina: 1959. Broj: 11-12 str. 855 -864
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Toksina oteenja sluha i vestibularnog aparata kod terapije streptomicinom
Godina: 1961. Broj: 9 str. 889 -898
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Individualna zatita sluha protiv tetnog djelovanja industrijske buke
Godina: 1965. Broj: 4 str. 409 -418
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Akutna respiratorna insuficijencija i traheotomija
Godina: 1965. Broj: 6 str. 639 -649
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Rad audiolokog centra otorinolaringoloke klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Godina: 1977. Broj: 4 str. 245 -249
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Ocjenska i forenzika audiologija
Godina: 1979. Broj: 5 str. 321 -324