Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Josip Fon

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O konkrecijah u čovječjem tielu
Godina: 1877. Broj: 7 str. 110 -113
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O konkrecijah u čovječjem tielu (Konac)
Godina: 1877. Broj: 10 str. 156 -160
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dvie uspjele laparotomije
Godina: 1879. Broj: 1 str. 1 -5
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dvie uspjele radikalne herniotomije odnosno enterorafija kod inkarcerovane kile
Godina: 1879. Broj: 3 str. 40 -43
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prof. Dr. Sigmund: Novije metode liečiti bludobolju
Godina: 1880. Broj: 3 str. 33 -39
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pravila sbora liečnika
Godina: 1880. Broj: 4-05 str. 49 -57
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Smrt usljed kloroform-narkoze
Godina: 1883. Broj: 1 str. 1 -4