Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Jaroslav Stuchlik

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O važnosti alkoholizma kao hereditarnog faktora kod epilepsije
Godina: 1914. Broj: 6 str. 298 -306
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pojmu psihoza
Godina: 1915. Broj: 12 str. 271 -276