Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Berislav Borčić

Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - O epidemiologiji krpaljnog meningoencefalitisa
Godina: 1995. Broj: 820-1 str. 27 -29
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Louis Pasteur i njegovo znaenje za medicinsku nauku
Godina: 1923. Broj: 4 str. 106 -111
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - O suzbijanju jedne kune epidemije eerihije koli 0111:B4
Godina: 1966. Broj: 11 str. 1287 -1297
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - O epidemiologiji tularemije u svjetlu tularinskog testa
Godina: 1969. Broj: 4 str. 389 -399
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Nozoareali tularemije u SR Hrvatskoj
Godina: 1974. Broj: 1 str. 3 -7
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Skabijes u SR Hrvatskoj
Godina: 1974. Broj: 7 str. 425 -428
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Epidemija supklinikog trbunog tifusa u jednom kolektivu duevno retardirane djece
Godina: 1976. Broj: 7 str. 351 -356
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Mioliki sisavci kao rezervoari leptospira u nizinskim dijelovima SR Hrvatske
Godina: 1978. Broj: 8 str. 465 -470
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Ocjena zatitne vrijednosti vakcine protiv ospica
Godina: 1979. Broj: 8 str. 464 -466
Staleki glasnik : prilog Lijenikog vjesnika : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Evropska sanitarna konferencija u Varavi i epidemije u Rusiji
Godina: 1922. Broj: 6 str. 127 -139