Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Marcel Kornfeld

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj taenia (Hymenolepis) nana kod sekcije
Godina: 1925. Broj: 7 str. 391 -393
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Myoma malignum
Godina: 1930. Broj: 3 str. 83 -94
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Izvještaj o radu patološko-anatomskog instituta med. fakulteta u Zagrebu za vrijeme od 1.V.1923-30.IV.1933. A. Sekcije
Godina: 1934. Broj: 4 str. 133 -144
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sekcijona tehnika patološko-anatomskog instituta medicinskog fakulteta u Zagrebu
Godina: 1934. Broj: 4 str. 154 -159
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iniencephalus
Godina: 1934. Broj: 4 str. 160 -165
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iniencephalus
Godina: 1934. Broj: 20 str. 1 -2
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nešto o članku 264. k.z.
Godina: 1932. Broj: 5 str. 133 -135