Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Pero SamarĹľija

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Kako treba da lei tuberkulozni bolesnik. : Prilog izuavanju kinetike prsnog koa u razliitim poloajima tijela.
Godina: 1941. Broj: 1 str. 1 -11
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Kako treba da lei tuberkulozni bolesnik
Godina: 1941. Broj: 2 str. 85 -93