Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Milivoj La Grasta

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Interlobarni izljevi kardiocirkulatornog porijekla
Godina: 1964. Broj: 11 str. 1395 -1398
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O značenju pojave serofibrinozng pleuritisa u toku ciklusa tuberkulozne infekcije
Godina: 1965. Broj: 3 str. 328 -330
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Maligni tumori pluća u osoba mlađih od 40 godina
Godina: 1966. Broj: 1 str. 35 -39
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje dijagnostičkog pneumotoraksa i pneumoperitoneuma u diferencijalnoj dijagnozi torakalnih oboljenja
Godina: 1968. Broj: 4 str. 311 -318