Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Vladimir Kotorac

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dehiscencija laparotomijske rane
Godina: 1971. Broj: 7 str. 749 -753
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prednji tibijalni sindrom
Godina: 1972. Broj: 5 str. 244 -247