Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Eduard Peruško

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Bolesnici s ugraenim elektrinim stimulatorom srca u dodiru s elektrinim medicinskim aparatom
Godina: 1972. Broj: 7 str. 348 -349
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Medicinsko-pravno gledite na mehaniku ventilaciju
Godina: 1976. Broj: 9 str. 506 -508