Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Eduard Peruško

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bolesnici s ugrađenim električnim stimulatorom srca u dodiru s električnim medicinskim aparatom
Godina: 1972. Broj: 7 str. 348 -349
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Medicinsko-pravno gledište na mehaničku ventilaciju
Godina: 1976. Broj: 9 str. 506 -508