Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Ivan Beus

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Meningoencephalitis uzrokovan s cryptococcus neoformans
Godina: 1973. Broj: 1 str. 18 -22
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Diazepam u liječenju tetanusa i njegove nuspojave
Godina: 1976. Broj: 6 str. 317 -321