Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Milan Stefanović

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kasni rezultati holedohoduodenostomije
Godina: 1973. Broj: 11 str. 630 -635
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Traumatske rupture dijafragme
Godina: 1973. Broj: 11 str. 642 -644