Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Dragica Zaklan-kavić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Presađivanje zubnih zametaka u štakora I. presađivanje zametaka u singene primaoce
Godina: 1974. Broj: 9 str. 531 -535
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Presađivanje zubnih zametaka u štakora II. uloga ˝jakog˝ sustava tkivne snošljivosti (Ag B) u preađivanju zubnih zametaka
Godina: 1974. Broj: 9 str. 535 -540