Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Ljerka Tiška-rudman

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pomoć koagulacijskih testova u sprečavanju tromboembolija u neurokirurških bolesnika
Godina: 1976. Broj: 11 str. 601 -603
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dugotrajna upotreba oralnih kontraceptiva i testovi koagulacije krvi
Godina: 1977. Broj: 6 str. 337 -344