Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Tomislav Ĺ ušković

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Neke znaajke tromboembolije plua u internistikih bolesnika
Godina: 1977. Broj: 9 str. 539 -545
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Plazmocitom i amiloidna artropatija aka nalik na reumatoidni artritis
Godina: 1977. Broj: 12 str. 739 -742