Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Dragutin Feletar

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Kako je Drava ˝preselila˝ Legrad u Podravinu
Godina: 1983. Broj: 2 str. 49 -49
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Na pragu postindustrijskog doma
Godina: 1988. Broj: 7 str. 199 -202
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Geografija dnaas kod nas
Godina: 1988. Broj: 5-06 str. 145 -147
Ruke : Književni prilog Glas podravine Ponositi meštri ceški
Godina: 1977. Broj: 5 str. 3 -3
Ruke : Književni prilog Glas podravine Hans između smijeha i zbilje
Godina: 1978. Broj: 9 str. 9 -9
Ruke : Književni prilog Glas podravine Intimna vijavica pod crvenim nebom
Godina: 1978. Broj: 17 str. 3 -3
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Što će biti sa šumom Repaš
Godina: 1989. Broj: 1 str. 7 -10
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Dileme oko cestovnog povezivanja doline Drave sa Zagrebom
Godina: 1989. Broj: 2 str. 2 -4
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Varoška graba - san ili stvarnost
Godina: 1990. Broj: 3 str. 9 -12
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Stara zdanja - naša savjest
Godina: 1990. Broj: 4 str. 2 -5
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Podravski nakladnički fenomen
Godina: 1990. Broj: 4 str. 10 -11
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Nastavljen egzodus sela
Godina: 1991. Broj: 5 str. 2 -6
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Narodnosna struktura bez bitnih promjena
Godina: 1991. Broj: 6 str. 2 -10
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Novi projekt elektrana na Dravi
Godina: 1992. Broj: 7 str. 4 -7
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Postupna izgradnja brze ceste Koprivnica - Vrbovec
Godina: 1995. Broj: 11 str. 16 -17
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Poznata je lokacija Novog Zrina
Godina: 1996. Broj: 12 str. 12 -13
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Novo zdanje gimnazije i fakulteta - nasušna potreba Koprivnice
Godina: 1999. Broj: 14 str. 12 -14
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Dva prikaza Novoga Zrina
Godina: 2003. Broj: 17 str. 14 -14
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Kako smo počeli 1984.
Godina: 2004. Broj: 18 str. 8 -9
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Važnija graditeljska baština Peteranca
Godina: 2012. Broj: 26 str. 7 -9
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici općina Koprivnički Bregi - središte ugljenarstva
Godina: 2013. Broj: 27 str. 21 -22
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Kratki pregled glazbenog života Koprivnice
Godina: 2015. Broj: 29 str. 8 -9
Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici Legrad u dobra Zrinskih
Godina: 2017. Broj: 31 str. 7 -9