Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Rudolfo Franjin Magjer

Jadranska vila : list za književnost i kulturu Iznad svijeta
Godina: 1928. Broj: 1 str. 2 -3
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Časovi melankolije
Godina: 1928. Broj: 1 str. 6 -6
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Eugenija Šah rođena Knopfhard
Godina: 1928. Broj: 1 str. 7 -8
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Na pravi put...
Godina: 1928. Broj: 2 str. 24 -25
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Veliko djelo o Hrvatima
Godina: 1928. Broj: 2 str. 29 -30
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Male priče
Godina: 1928. Broj: 2 str. 30 -30
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Aforizmi
Godina: 1928. Broj: 4 str. 52 -53
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Jesenji pejzaž
Godina: 1928. Broj: 4 str. 57 -57
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Odgovor
Godina: 1928. Broj: 5 str. 70 -70
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Pjesme
Godina: 1928. Broj: 6 str. 86 -87
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Jedna simpatična kulturna proslava
Godina: 1928. Broj: 6 str. 92 -93
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Vama...
Godina: 1929. Broj: 1 str. 7 -7
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Dvije pjesme
Godina: 1929. Broj: 2 str. 22 -23
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Stara pripovijest
Godina: 1929. Broj: 3 str. 42 -42
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Rukovet epigrama
Godina: 1929. Broj: 4 str. 53 -53
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Iz ciklusa: Novi porivi
Godina: 1929. Broj: 6 str. 86 -86
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Aforizmi
Godina: 1929. Broj: 8 str. 120 -121
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Časovi
Godina: 1929. Broj: 12 str. 183 -183
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Aforizmi
Godina: 1930. Broj: 3 str. 46 -46
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Na sušaku : posvećeno J.K.
Godina: 1930. Broj: 5 str. 80 -80
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Jutro u gradu
Godina: 1932. Broj: 6 str. 86 -86
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Večer
Godina: 1932. Broj: 8 str. 120 -120
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Onima, koji druge sablažnjuju...
Godina: 1933. Broj: 5 str. 57 -57
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Spleen
Godina: 1933. Broj: 2-03 str. 25 -25
Jadranska vila : list za književnost i kulturu Snijeg
Godina: 1934. Broj: 3 str. 43 -44