Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Zijad Duraković

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Dopuna raspravi o znaenju puenja u razvitku koronarne bolesti
Godina: 1975. Broj: 7 str. 418 -421
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Novija istraivanja kardiotoksinosti potisnih plinova
Godina: 1976. Broj: 7 str. 374 -378
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Limfomatoidna granulomatoza plua (Liebow)
Godina: 1976. Broj: 8 str. 425 -429
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Lijeenje hipertenzivne krize diazoksidom i furosemidom
Godina: 1978. Broj: 4 str. 244 -248
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Kronina ishemina bolest srca u populaciji Hrvatske
Godina: 1979. Broj: 4 str. 193 -197
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Kliniki i terapijski pokus djelotvornosti cimetidina u erozivnom gastritisu
Godina: 1979. Broj: 5 str. 289 -293