Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Zijad Duraković

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dopuna raspravi o značenju pušenja u razvitku koronarne bolesti
Godina: 1975. Broj: 7 str. 418 -421
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Novija istraživanja kardiotoksičnosti potisnih plinova
Godina: 1976. Broj: 7 str. 374 -378
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Limfomatoidna granulomatoza pluća (Liebow)
Godina: 1976. Broj: 8 str. 425 -429
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje hipertenzivne krize diazoksidom i furosemidom
Godina: 1978. Broj: 4 str. 244 -248
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kronična ishemična bolest srca u populaciji Hrvatske
Godina: 1979. Broj: 4 str. 193 -197
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinički i terapijski pokus djelotvornosti cimetidina u erozivnom gastritisu
Godina: 1979. Broj: 5 str. 289 -293