Digitalizirani članci - Zdenko Balog

Scientia Podraviana : informativni bilten Povijesnog i geografskog društva u Koprivnici O problemima toponomastike Križevačke županije i područja uz rijeku Dravu
Godina: 2011. Broj: 25 str. 18 -19
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Križevački čitateljski klub ˝KriČaK˝ : mjesto gdje nastaju nova prijateljstva
Godina: 2018. Broj: 20 str. 37 -37