Digitalizirani članci - Milena Varićak

Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - to su poluvodii?
Godina: 1958. Broj: 9-10 str. 346 -352
Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - Uloga poluvodia u modernoj fizici
Godina: 1959. Broj: 4 str. 126 -130
Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - Hlaenje pomou poluvodia
Godina: 1964. Broj: 6 str. 166 -166
Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - Dobivanje monokristala
Godina: 1966. Broj: 5 str. 132 -133