Digitalizirani članci - Milena Varićak

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Što su poluvodiči?
Godina: 1958. Broj: 9-10 str. 346 -352
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Uloga poluvodiča u modernoj fizici
Godina: 1959. Broj: 4 str. 126 -130
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Hlađenje pomoću poluvodiča
Godina: 1964. Broj: 6 str. 166 -166
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Dobivanje monokristala
Godina: 1966. Broj: 5 str. 132 -133