Digitalizirani članci - Drago Grdenić

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - O aluminiju
Godina: 1945. Broj: 1-02 str. 12 -17
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Kako su čvrsto vezani atomi u molekuli
Godina: 1948. Broj: 10 str. 348 -352
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Međuatomski razmaci
Godina: 1949. Broj: 2 str. 41 -45
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Kakav oblik imaju molekule?
Godina: 1949. Broj: 6 str. 169 -174
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Friedrich Engels i organska kemija
Godina: 1950. Broj: 1 str. 1 -5
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Pstoji li amorfni ugljik
Godina: 1950. Broj: 10 str. 361 -367
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Mogu li kovine oboljeti
Godina: 1951. Broj: 6 str. 227 -232
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Rentgenske zrake i struktura kristala
Godina: 1952. Broj: 6 str. 201 -208
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Agregatna stanja vode u svjetlosti moderne nauke
Godina: 1953. Broj: 9 str. 337 -344
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Fran Bubanović - Povodom sedamdesetgodišnjice života
Godina: 1953. Broj: 10 str. 369 -374
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Fran Tućan
Godina: 1954. Broj: 7 str. 246 -255
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Deset godina obnove ˝Prirode˝ i Hrv. priodoslovnog društva
Godina: 1955. Broj: 2 str. 41 -47
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Kemija i put u svemir
Godina: 1957. Broj: 10 str. 335 -337
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Periodni ili prirodni sustav elemenata
Godina: 1983. Broj: 1 str. 14 -20
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Rodoslovlje Ružičkine kemijske škole
Godina: 1987. Broj: 6 str. 176 -177
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Periodski ili prirodni sustav elemenata
Godina: 1988. Broj: 5-06 str. 150 -157
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Periodni sustav napamet
Godina: 1993. Broj: 794 str. 10 -11
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Periodni ili prirodni sustav elemenata
Godina: 1994. Broj: 807 str. 30 -33
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Paracelsus liječnik - kemičar
Godina: 1994. Broj: 798-9 str. 34 -35
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Lavoisier i francuska revolucija
Godina: 1994. Broj: 803-5 str. 11 -13
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Dorothy Crowfoot Hodgkin i struktura prirodnih spojeva
Godina: 1995. Broj: 810 str. 8 -11
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Sto godina Röntgenovih zraka
Godina: 1995. Broj: 819 str. 6 -8
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Sto godina radioaktivnosti
Godina: 1996. Broj: 824 str. 5 -9
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Alkohol u povijesti destilacije
Godina: 1996. Broj: 832 str. 16 -17
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Odakle kemiji ime ?
Godina: 1997. Broj: 838 str. 9 -11
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Četiri žive na jednom ugljiku
Godina: 1997. Broj: 845 str. 13 -14
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Julije Domac - prvi hrvat u kemijskoj znanosti (U povodu 70. obljetnice njegove smrti)
Godina: 1998. Broj: 857 str. 7 -9
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Tri žive na jednom kisiku
Godina: 1999. Broj: 862-4 str. 38 -40
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Anaksagora iz klazomene i njegov nauk bez počela i bez atoma
Godina: 2000. Broj: 872 str. 7 -9
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Kako je nastala ˝Priroda˝ u povodu njene 90. obljetnice
Godina: 2000. Broj: 878 str. 5 -8
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Ličnosti XX. stoljeća: A. Einstein, L. Pauling i TH. H. Morgan
Godina: 2000. Broj: 880 str. 14 -17
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Događaji u znanosti 20. stoljeća - Kvantna teorija, ogib rendgenskih zraka na kristalu i dvostruka uzvojnica DNA
Godina: 2001. Broj: 882 str. 6 -11
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - ˝Bašćanski˝ kužnjak
Godina: 2001. Broj: 891 str. 30 -31
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Kemija u Bibliji
Godina: 2002. Broj: 897 str. 6 -9
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Purpur i grimiz
Godina: 2002. Broj: 899-1 str. 25 -27
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Župnik Tomo Mikloušić (1767.-1833.) i alkemija
Godina: 2003. Broj: 908 str. 13 -15
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Napoleon i znanost
Godina: 2004. Broj: 919 str. 33 -37
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Indijska alkemija
Godina: 2004. Broj: 920 str. 18 -20