Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Rajner Bassin

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uspešno operiran cysticercus cellulosae intraocularis
Godina: 1928. Broj: 1 str. 9 -11
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dermoid corneosclerae
Godina: 1932. Broj: 11 str. 561 -562