Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Nada Kovačević

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Sluaj ustilaginizma
Godina: 1940. Broj: 8 str. 395 -396
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Sluaj Addisonove bolesti kod 11-godinje djevojice
Godina: 1942. Broj: 11 str. 411 -412
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Arachnodaktylia i dystopia ventriculi thoracalis
Godina: 1942. Broj: 12 str. 432 -434
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Uzgoj dojenadi u Hrvatskoj
Godina: 1944. Broj: 1 str. 1 -4
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Lieenje intestinalnih toksikoza dojenadi
Godina: 1944. Broj: 4 str. 88 -92
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Terapija rahitisa koncentriranim D2-vitaminom
Godina: 1946. Broj: 9-10 str. 185 -189
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Osvrt na sluajeve kala-azara kod djece lijeene u dubrovakoj bolnici od god. 1948. do danaas
Godina: 1957. Broj: 9-10 str. 523 -528
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Neonatalna leukoza
Godina: 1966. Broj: 1 str. 41 -44