Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Ivan Rudelić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Embolija plućne arterije u trudnoći
Godina: 1966. Broj: 6 str. 641 -644
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Cyclopia humana
Godina: 1966. Broj: 11 str. 1335 -1339
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Zdravstvo u Libiji i utisci iz pustinje
Godina: 1973. Broj: 3 str. 159 -163
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bakteriološko ispitivanje urina kod suprapubične aspiracije i srednjeg mlaza u trudnoći i babinju
Godina: 1975. Broj: 4 str. 237 -240
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ispitivanje učestalosti eph-gestoza na području Istre
Godina: 1975. Broj: 11 str. 603 -606
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Metoda probiranja asimptomatske bakteriurije u trudnoći pomoću uranjanja vrpce
Godina: 1976. Broj: 11 str. 597 -600