Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Marijana Fišer-herman

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj cistinurije, ispitan pomoću kromatografije na papiru za filtriranje
Godina: 1955. Broj: 1-02 str. 112 -112
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Stalnost serumskih proteina pri čuvanju seruma
Godina: 1956. Broj: 5-06 str. 257 -260
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog pitanju anemičnosti djece
Godina: 1956. Broj: 7-08 str. 351 -363
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prijenos hepatitisa transfuzijom
Godina: 1970. Broj: 5 str. 545 -553