Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Marijan Ribarić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Problem pobačaja i iskustva sa 500 Lippesovih materničnih uložaka
Godina: 1970. Broj: 4 str. 443 -450
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Djelatnost na ranom otkrivanju genitalnog karcinoma u žena Zagreba u 1970. godini
Godina: 1972. Broj: 5 str. 247 -252
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neki aktualni problemi u ostvarivanju zdravstvene zaštite u Zagrebu i prijedlog za njihovo riješavanje
Godina: 1976. Broj: 8 str. 432 -440