Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Baldo Kosić

Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Gragja za dubrovaku nomenklaturu i faunu riba
Godina: 1889. Broj: 1 str. 173 -299
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Dodatak Dubrovakoj nomenklaturi i fauni riba
Godina: 1891. Broj: 1-06 str. 204 -215
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Otis tarda, L. u Dubrovakoj okolini
Godina: 1892. Broj: 1-06 str. 289 -297
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Njeke vijesti o sisavcima Jadranskoga mora kod Dubrovnika i okolice
Godina: 1892. Broj: 1-06 str. 298 -306
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Sphargis coriacea Gray u Jadranskom moru = La Sphargis coriacea Gray nell Adriatico
Godina: 1893. Broj: 1-06 str. 117 -144
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Kravosac : (Elaphis quatuorlineatus Lacep.) u Dubrovakoj okolici u suanstvu
Godina: 1898. Broj: 1-05 str. 1 -13
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Sphargis coriacea Gray. u Jadranskom moru = La sphargis coariacea Gray. nell Adriatico
Godina: 1898. Broj: 1-05 str. 14 -24
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Nova graa za dubrovaku nomenklaturu i faunu riba
Godina: 1898. Broj: 1-05 str. 77 -88
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Crnokrug (Vipera ammodytes, Latr.) u Dubrovakom muzeju
Godina: 1910. Broj: 4-06 str. 21 -26