Digitalizirana građa - Ksaver Ĺ andor Gjalski

GJALSKI, Ksaver andor K stogodinjici moga otca / Ksaver andor Gjalski. -
Zagreb : Tisak Dionike tiskare, 1913. -
GJALSKI, Ksaver andor Marion : pripoviest / Ksaver andor Gjalski. -
Zagreb : Knjiara Dionike tiskare, 1890. -
GJALSKI, Ksaver andor Osvit : slike iz tridesetih godina / Ksaver andor Gjalski. -
Zagreb : Matica hrvatska, 1892. -
GJALSKI, Ksaver andor Sasvim neobini i udnovati doivljaji illustrisimusa imanovia / Ksaver andor Gjalski. -
Zagreb : Tis. Tipografije d.d., 1927. -
GJALSKI, Ksaver andor Slavulj i abe / Ks. . Gjalski. -