Digitalizirana građa - Andrija Ribar

DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj Državne realne gimnazije u Bjelovaru za školsku godinu 1929.-30. / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1930. (Bjelovar : Tisak Filipa Lipšića). -
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj Državne realne gimnazije u Bjelovaru za školsku godinu 1930-31 / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1931. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj Državne realne gimnazije za školsku 1932-33 godinu / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1933. (Bjelovar : Knjigotiskara Filip Lipšić). -
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj za školsku 1931-32 godinu / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1932. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj za školsku 1934-35 godinu / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipšić ). -
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj za školsku 1934-35 godinu / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipšić ). -
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj za školsku 1935-36 godinu / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1936. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj za školsku 1936-37 godinu / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1937. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj za školsku 1937-38 godinu / Državna realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1938. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj Kr. realne gimnazije u Bjelovaru za školsku godinu 1917./18. / Kraljevska realna gimnazija u Bjleovaru. -
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1918. (Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara). -
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar) Izvještaj Kr. realne gimnazije u Bjelovaru za školsku godinu 1918./19. / Kraljevska realna gimnazija u Bjelovaru. -
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1919. (Bjelovar : A. Kolesar kom. društvo). -