Digitalizirana građa - Đuro Papić

PAPI, uro Lijeeni alkoholiar i njegova obitelj u varadinskoj sveobuhvatnoj psihijatrijskoj zatiti u zajednici / [uro Papi i Nenad Horvat]. -
Varadin : Opa bolnica, Medicinski centar Varadin, Radna jedinica za sveobuhvatnu psihijatrijsku zatitu, 1988. - (Varadin : Varteks RO Tiskara Varadin)