Banner
Point d.o.o.

Digitalizirana građa - Mirko Crkvenac

JUGOSLOVENSKO lekarsko društvo. Godišnji skup (3 ; Ljubljana ; 1921) Rad III godišnjeg skupa Jugoslovenskog lekarskog društva 8., 9. i 10. septembra 1921. u Ljubljani / uredio Svetislav Stefanović. -
Beograd : Štamparija Save Radenkovića i brata, 1922. -