Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Digitalizirana građa - Oton KuÄŤera

KUČERA, Oton Crte o magnetizmu i elektricitetu / Oton Kučera. -
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1891. -
KUČERA, Oton Gibanja i sile : Crtice iz mehanike neba i zemlje / Dr. Oton Kučera. -
Zagreb : Matica hrvatska, 1915. -
KUČERA, Oton Letičovjek / Oton Kučera. -
Zagreb : Odbor ta pučka sveučilišna predavanja, 1915. -
KUČERA, Oton Magnetizam i elektricitet : Prirodni zakonik / Oton Kučera. -
Zagreb : Društvo sv. Jeronima, 1897. -
KUČERA, Oton Naše Nebo : Crtice iz astronomije / Dr. Oton Kučera. -
Drugo prerađeno i popunjeno izdanje. - Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1921. -
KUČERA, Oton Naše Nebo : Crtice iz astronomije / Dr. Oton Kučera. -
Treće prerađeno i popunjeno izdanje u dva sveska Zagreb : Matica hrvatska, 1930. -
KUČERA, Oton Općena aritmetika i algebra : za više razrede srednjih i njima sličnih škola / Oton Kučera. -
Zagreb : Kr. Sveučilišna knjižara Fr. Suppana, 1899. -
KUČERA, Oton Telegraf i telefon bez žica (T.B.Ž.) : sa 57 slika u tekstu / napisao Oton Kučera. -
Redovno izd. Matice hrvatske za g. 1923. - Zagreb : Matica hrvatska, 1925. -
KUČERA, Oton Valovi i zrake / napisao Dr. Oton Kučera. -
U Zagrebu : Izdala ˝Matica hrvatska˝, 1903. -
KUČERA, Oton Vrieme : crtice iz meteorologije / Oton Kučera. -
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1897. -