Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Digitalizirana građa - Tomislav Pejić

PEJIĆ, Tomislav Hrvatsko Slavonski unionisti (Mađaroni) u 1860-ima / Tomislav Pejić. -
Slatina : Vlastita naklada, 2020 (Varaždin : Point d.o.o., 2020)
PEJIĆ, Tomislav Osječka gradska elita u 1860-ima / Tomislav Pejić. -
Slatina : Vlastita naklada, 2020 (Varaždin : Point d.o.o., 2020)
PEJIĆ, Tomislav Zašto je hrvatska povijest bila tako tragična? / Tomislav Pejić. -
Slatina : Vlastita naklada, 2021 (Varaždin : Point d.o.o., 2021)