Reference u digitalnoj knjižnici - Ksaver Ĺ andor Gjalski