Reference u digitalnoj knjižnici - Ivica Herceg

Ukupno: 3
[SEDAMDESET] 70. godina
Varaždin : Nogometni savez Varaždin, 1980. -
796 SEDAM
Detaljno u tekstu
NAŠE tehničke godine
Varaždin : Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije, 2005 : Tiskara Varteks. -
62 NAŠETG
Detaljno u tekstu
RADOVI Zavoda za znastveni rad Varaždin
Zagreb; ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009. -
(Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin ; 20)
08 RAD.ZZ.VŽ(20)
Detaljno u tekstu