Reference u digitalnoj knjižnici - Antun Golob

Ukupno: 14
IVANEČKI kalendar 1974
Varaždin : Novinsko izdavačko i štamparsko poduzeće Varaždin, 1974. -
059 IVANEC
Detaljno u tekstu
RADOVI Zavoda za znastveni rad Varaždin
Zagreb; ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009. -
(Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin ; 20)
08 RAD.ZZ.VŽ(20)
Detaljno u tekstu
ZNANSTVENI skup ˝Adolf Jurinac i njegovo djelo˝
Varaždin : HAZU, Zavod za znanstveni rad : Gimnazija Varaždin : Gradski muzej Varaždin, 2004. -
92 ZNANS jur
Detaljno u tekstu